Leesvragen bij Flirt, een romance

Flirt - een romanceAchtergrondinformatieLeesvragen bij Flirt, een romance

Lezeres AnnaES91 schreef in haar review op bol.com onder andere: ‘Dit boek is ook een aanrader voor een gesprek met je partner of vrienden over het onderwerp overspel.’

Voor iedereen die het met haar eens is én voor alle boekenclubs die Flirt willen bespreken, hebben we leesvragen gemaakt.

We wensen je mooie en gezegende gesprekken toe!

 1. Als je na het lezen van dit boek één woord zou mogen gebruiken om het boek te beoordelen, welk woord kies je dan?
 2. Hoe ontwikkelen de hoofdpersonages zich gedurende het verhaal? Wie spreekt je het meeste aan en waarom?
 3. In het eerste deel wordt Laura verliefd op Jean Paul. Kun je één sleutelmoment aanwijzen, waarop ze een onomkeerbare keuze maakt?
  – Zo ja: welk moment was dat volgens jou?
  – Als de affaire volgens jou niet door één bepaalde keuze tot stand kwam, hoe kwam het dan wel?
 4. Herken je hoe een relatie zich ontwikkelen?
 5. Kun je de titel van dit boek verklaren?
  – Dekt deze titel de inhoud van het verhaal?
  – Welke titel zou jij dit verhaal hebben meegegeven? En waarom?
 6. Wat kun je zeggen over de schrijfstijl? Is die anders dan je (van Lisette) gewend bent?
 7. Hoe geeft Lisette het verhaal spanning / emotie / diepgang mee? Denk daarbij aan perspectiefwisselingen / flashbacks / flashforwards en keuze voor de verteller (vertelperspectief). 
 8. Het tweede deel wordt ingeleid met de tekst uit 1 Korinthe 13. Waarom heeft de auteur hiervoor gekozen, denk je?
 9. In het tweede deel wordt het verhaal niet alleen vanuit Laura verteld, maar ook vanuit Johan. Kun je beredeneren waarom deze keuze gemaakt is?
  – Wat zijn de voor- en nadelen van het gebruik van twee perspectieven?  
 10. Wat is jouw favoriete scène? Welk gevoel of beeld bleef na het lezen van deze scène bij jou achter?
 11. Wat doet het met je dat Johan zo intens gaat boksen?
 12. Wat is de rol van Hans in de levens van Laura en Johan na de ontdekking van Johan?
  – En de rol van Dineke?
  – Wat zegt dit jou over de rol die je als omstander kunt hebben?
 13. Heeft dit verhaal je geraakt? En op welke manier? In positieve of in negatieve zin?
 14. Wat is de aanleiding om dit boek te lezen?
 15. Denk je dat Lisette de lezer met het verhaal een boodschap heeft willen meegeven? Zo ja, welke is dat dan?
 16. Welke verwachtingen had je vooraf over Flirt en zijn die wel of niet uitgekomen?